Stálá pohotovostní služba zdarma:    800 100 788

Pohřební služba Obelisk

Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci – naději, spánek a smích.

Immanuel Kant

Truchlení není nemoc ani deprese, je to normální a přirozená reakce na ztrátu a její důsledky. Kromě našich služeb nabízíme bezpečný prostor, ve kterém můžeme společně přemýšlet a mluvit o všem, co souvisí s touto těžkou životní situací.

Naše provozovny

Nový Jičín

Dolní Brána 12
 +420 556 706 678
 +420 731 430 720

Hranice

Svatoplukova 80
 +420 581 694 110
 +420 731 534 888

Novinky

Kdo platí pohřeb, když není nikdo, kdo by ho vypravil

24.5.2017, 10:25

Pokud v době úmrtí nejsou známi příbuzní zemřelého, musí jeho pohřeb vypravit i zaplatit obecní úřad. Náklady však může později vymáhat na případných dědicích.

Jak probíhá dědické řízení, dědické poplatky.

3.5.2017, 12:11

V dědickém řízení vystupuje notář jako soudní komisař a má k vyřízení dědictví pověření soudu. Jinými slovy, jakmile přijde na soud oznámení z matriky, že zůstavitel zemřel, soud přidělí spis konkrétnímu notáři. Notář sám osloví dědice a to zpravidla tak, že pozve vypravitele pohřbu na jednání, kterému se říká předběžné šetření.

1. a 8. května - zavřeno

28.4.2017, 11:26

Oznamujeme, že v době státních svátků 1. a 8. května 2017 budou naše kanceláře uzavřeny.

Archiv novinek


Znak kvality Sdružení pohřebnictví v ČR